Certifiering

Välkommen till Svensk Certifiering Norden AB för Certifiering av ert ledningssystem, eller ISO-Certifiering av er verksamhet som många väljer att säga . Vi certifierar mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 , OHSAS 18001/AFS 2001:1 , ISO 39001 och SS-EN 15224 .

Vi utfärdar också ISO certifiering inom livsmedelsindustrin mot ISO 22000.

Vi har mycket erfarna och lyhörda revisorer där många av oss har en akademisk examen och över 10 års erfarenhet inom certifiering och tredjepartsrevision. Många av våra revisorer har dessutom 5-20 års branschvana.

Vårt arbetssätt är unikt i branschen, genom att vi utgår från företagens framgångsfaktorer. Vi har också lite extra fokus på företagens försäljningsprocess, vilket många kunder uppskattar

Vi tror på ett nära och öppet samarbete och dialog genom hela certifieringsprocessen.

Vi vill inte endast leverera ett ISO-Certifikat , utan vi vill också vara en ytterst kompetent och givande utvecklingspartner för er verksamhet.

Våra kunder tycker att Svensk Certifiering är mycket smidiga, kompetenta och trevliga att arbete med.

Roslagen 2015 med våra revisorer och medarbetare.

Svensk Certifiering har troligtvis Sveriges nöjdaste kunder!

Fortsatt mycket högt NKI (Nöjd Kund Index) för företaget, där resultatet 2015 blev 4.72 där motsvarande resultat 2014 var 4,80. Lägg där till en tillväxt på 39,7% 2015 så har vi en mycket fin utveckling i företaget.

Vi på Svensk Certifiering lägger särskild vikt vid att ert ledningssystem genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för er verksamhet.

Företag

Boka utbildning

Svensk Certifiering Norden är ett ackrediterat certifieringsorgan av Swedac för ledningssystem mot kvalitet , miljö och arbetsmiljö, senaste ackrediteringsbeslutet är utfärdat 2016-01-12.