Andrapartsrevisioner

Vi genomför även andrapartsrevisioner och oberoende granskning

Vi hjälper er att opartiskt granska det ni önskar.

Vi erbjuder hjälp med att oberoende granska leverantörer, produkter, tjänster med mera inom en mängd olika områden och inom praktiskt taget alla branscher. Vid behov kan vi sätta ihop större revisionsteam då våra revisorer är spridda över hela landet. Vår styrka är att vara en bra partner för att nå ständiga förbättringar.

Exempel på tjänster:

 • Bedömning av era leverantörer
 • Bedömning av er som leverantör
 • Kravuppfyllnad enligt olika standarder
 • Verifiera att ni uppfyller era kunders krav
 • Internrevisionsprogram
 • Förrevisioner
 • Rutinrevisioner
 • Inventeringar
 • Kontroller
 • Dokumentgranskning
 • Egendeklarationer

Kontakta Svensk Certifiering för mer information

Tim Malmsten
Tfn 0708-94 88 73
tim.malmsten@svenskcertifiering.se

Kontakta oss