Brand- och säkerhetscertifiering

Vi startar nu upp hösten 2019 med ett nytt affärsområde, Brand och Säkerhet.

Vi kommer certifiera säkerhetsföretag, personer och produkter med ett unikt koncept. Vi kombinerar certifiering, revisioner, utbildning och information hos en enda aktör, vilket ger en effektiv kompetenshöjning, både tids- och kostnadsmässigt. Vårt syfte är att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och förmåga att vara eftertraktade arbetsgivare.Certifiering

 Vi erbjuder certifiering inom följande områden:

• Anläggarfirma Inbrottslarm SSF 1015

• Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF 1061

• Anläggarfirma Lås SSF 1040

• Behörig Ingenjör Inbrottslarm SSF 1016

• Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem SSF 1062

• Anläggarfirma Brandlarm SBF 1008

• Anläggarfirma Talat utrymningslarm SBF 2018

• Produkter Inbrottslarm SSF 1014 och SSF 114


Utbildning

Kurser för Behöriga Ingenjörer

Utbildning om regelverk

Utbildning om nyheter i regelverk

Företagsanpassad utbildning i t.ex. teknik och regelverk.

All utbildning kan oftast ske på plats hos kunden.

Priset beräknas per tillfälle och inte per deltagare vilket medför stora besparingar om fler personer utbildas.

Svensk Certifiering Norden AB har varit verksamma som certifieringsorgan sedan 2010 och uppfyller kraven i ISO 17021 -  ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) av Swedac.

Svensk Certifiering Norden AB certifierar även andra produkter som ISO 13485 (medicinteknik), ISO 39001 (trafiksäkerhet), ISO 50001 (energiledning) och ISO 22000 (livsmedelssäkerhet). Dessa produkter är inte ackrediterade av Swedac utan certifiering genomförs oackrediterat. Även de nya produkterna inom Brand och Säkerhet är inte möjliga att få ackrediterade inom branschen.

En Brand och Säkerhetscertifiering kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 45001ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001.

Önskar ni ytterligare information om produkten?
Kontakta vår VD Michael Persaud på 0707- 77 20 02
eller michael.persaud@svenskcertifering.se

Det innebär att vi numera certifierar Anläggarfirmor, Behöriga Ingenjörer och Produkter inom Brand- och säkerhetsbranschen. Eftersom vi anser att kompetens är A och O, så har vi”värvat” marknadens mest kunniga revisorer inom Brand och Säkerhet

Kontakta oss gärna för mer information om våra certifieringar

På uppdrag av branschorganisationen

Christian har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, främst inom Inbrottslarm och CCTV. Han har de senaste 8 åren arbetat som certifieringsingenjör och områdesansvarig för Inbrottslarm, CCTV och Låsanläggningar hos SBSC. Medverkat i SSF:s normutvecklingsgrupper.
Christian når du på 0733-252349 eller christian.plamboeck@svenskcertifiering.se

Kjell har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, främst inom Brandlarm han har de senaste 4 åren arbetat som certifieringsingenjör och områdesansvarig för Brandlarm, Släcksystem och Talat Utrymningslarm hos SBSC. Medverkat i SBF:s normutvecklingsgrupper
Kjell når du på 072-5003051 eller kjell.andersson@svenskcertifiering.se