Brand- och säkerhetscertifiering

Vi är ett certifieringsorgan för brand & säkerhet som ger valmöjlighet och flexibilitet. Vi erbjuder ett unikt koncept.

Vi erbjuder certifiering för säkerhetsföretag, personer och produkter.
Vi kombinerar certifiering, revisioner och information hos en enda aktör, vilket ger en effektiv kompetenshöjning, både tids- och kostnadsmässigt. Vårt mål är att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och förmåga att vara eftertraktade arbetsgivare.

Byt till oss -vi är lyhörda för ert företags behov och önskemål.
Här nedan hittar du ansökningsformulär för behörig ingenjör inbrottslarm/kamerabevakningssystem resp brandlarm/UTM:

Ansökan och övriga dokument personcertifiering

Ansökan om certifiering för Behörig Ingenjör Säkerhet
Ansökan om certifiering för Behörig Ingenjör Brand/UTM
Byte av cert.organ person Säkerhet
Byte av cert.organ person Brand/UTM
Byte av arbetsgivare

Certifiering

 Vi erbjuder certifiering inom följande områden:

• Anläggarfirma Inbrottslarm SSF 1015

• Anläggarfirma Kamerabevakningssystem SSF 1061

• Anläggarfirma Lås SSF 1040

• Certifierat Bevakningsföretag SSF 1063

• Behörig Ingenjör Inbrottslarm SSF 1016

• Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem SSF 1062

• Certifierad Låsmästare SSF 1049


• Anläggarfirma Brandlarm SBF 1008

• Anläggarfirma Talat utrymningslarm SBF 2018

• Besiktningsfirma brandskydsanläggningar SBF 1003

• Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats SBF 2022

• Behörig Ingenjör Brandlarm SBF 1007

• Behörig Ingenjör Utrymningslarm med talat medddelnade SBF 2017


Utbildning

• Utbildning om regelverk

• Utbildning om nyheter i regelverk

• Företagsanpassad utbildning i t.ex. teknik och regelverk.

• All utbildning kan oftast ske på plats hos kunden.

Svensk Certifiering Norden AB har varit verksamma som certifieringsorgan sedan 2010 och uppfyller kraven i ISO 17021 -  ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) av Swedac.

Svensk Certifiering Norden AB certifierar även andra produkter som ISO 13485 (medicinteknik), ISO 39001 (trafiksäkerhet), ISO 50001 (energiledning) och ISO 22000 (livsmedelssäkerhet). Dessa produkter är inte ackrediterade av Swedac utan certifiering genomförs oackrediterat. Även de nya produkterna inom Brand och Säkerhet är inte möjliga att få ackrediterade inom branschen.

En Brand och Säkerhetscertifiering kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 45001ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001.

Önskar ni ytterligare information om produkten?
Kontakta Affärsområdesansvarig Christian Plamboeck på 0733-252349
eller christian.plamboeck@svenskcertifiering.com

Vi certifierar Anläggarfirmor, Behöriga Ingenjörer och produkter inom Brand-& Säkerhetsbranschen. Eftersom vi anser att kompetens är A och O, så har vi ”värvat” marknadens mest kunniga revisorer inom Brand och Säkerhet


Svensk Certifiering innehar tillstånd från Brandskyddföreningen
För mer information följ länken till Brandskyddsföreningen

Svensk Certifiering innehar tillstånd från Stöldskyddföreningen
För mer information följ länken till Stöldskyddsföreningen

I samarbete med branschorganisationen

Christian Plamboeck / Tel: 0733-25 23 49 eller christian.plamboeck@svenskcertifiering.com
Christian har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, främst inom Inbrottslarm och CCTV. Han har de senaste 8 åren arbetat som certifieringsingenjör och områdesansvarig för Inbrottslarm, CCTV och Låsanläggningar hos SBSC. Medverkat i SSF:s normutvecklingsgrupper.


Handläggare Brand & Säkerhet: Carina Trygg

Handläggare/teamassistent Brand & Säkerhet: 
Carina Trygg
076-314 23 09
carina.trygg@svenskcertifiering.com

Certifieringsingenjör område Brand:
Åsa Svedlund
070-287 36 32
asa.svedlund@svenskcertifiering.com