Arbetsmiljöutbildning ISO 45001/ OHSAS 18001

- Nå längre i arbetet för er arbetsmiljö

Datum och orter när kursen går:

Datum Ort Anmälan
2018-05-23 Stockholm

Mål

Målet med kursen Arbetsmiljö -  ISO 45001/ OHSAS 18001 är att ge möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom råder det idag inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat. Deltagarna lär sig hur man tar hjälp av ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

Kursen riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

Innehåll

  • Vilka är det största nyheterna i den kommande ISO 45001 (jämfört med gamla OHSAS 18001)? 
  • genomgång av nyheterna i ISO 45001
  • Vad gäller för organisatorisk och social arbetsmiljö (jämfört med svenska föreskriften - AFS 2015:4.)
  • Hur inleda företagets certifiering mot den kommande ISO-standarden? Hur sker övergång från OHSAS 18001?
  • kunskap om skillnaderna mellan OSHAS 18001 och ISO 45001 samt diskuterat hur du som deltagare kan jobba mer effektivt med ditt arbetsmiljöarbete
  • arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
  • arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • skydd mot olyckor, första hjälpen och krisplan
  • aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information kontakta:

Stockholm Karolina Lindqvist info@svenskcertifiering.se
Göteborg kontakta Karsten Vidén på tel. 0706-69 84 52
Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på tel 0730-45 87 35