Certifiering - vi certifierar mot följande standarder;

Vi erbjuder certifiering genom våra certifieringstjänster för de flesta branscher.

Vi fokuserar på att certifiering inte enbart skall resultera i ett certifikat via Svensk Certifiering utan också skall ge ett ekonomiskt och affärsmässigt mervärde för ert företag som stärker er konkurrenssituation mot övriga företag i er bransch. Detta kan vi erbjuda via vår långa erfarenhet och breda kompetens.

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och ansvarstagande

Kontakta Svensk Certifiering för mer information

Marie Ring
Tfn 0722-53 70 02
marie.ring@svenskcertifiering.se

ISO Certifiering