Certifiering- vi certifierar mot följande standarder

Vi erbjuder certifiering genom våra certifieringstjänster för de flesta branscher.

Vi fokuserar på att certifiering inte enbart skall resultera i ett certifikat via Svensk Certifiering utan också skall ge ett ekonomiskt och affärsmässigt mervärde för ert företag som stärker er konkurrenssituation mot övriga företag i er bransch. Detta kan vi erbjuda via vår långa erfarenhet och breda kompetens.

Vi kan också erbjuda certifiering av standarderna som BRC, ISO 27001, FSC, PEFC och TS 16949 genom samarbetspartner. Nu certifierar vi även ISO 39001 - Vägtrafiksäkerhet.

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och ansvarstagande

Kontakta Svensk Certifiering för mer information

Marie Ring
Tfn 072-253 7002
marie.ring@svenskcertifiering.se

ISO Certifiering