CSR Certifiering -

för det ansvarstagande företaget

Svensk Certifiering Norden erbjuder nu produkten CSR 2000 Certifiering. Är ert företag certifierat mot ISO 14001 och/eller OHSAS 18001 så finns redan grunden för en CSR 2000-certifiering. Produkten baseras på internationella riktlinjer från ISO 26000, ISO 14001 och OHSAS 18001 samt även ISO 9001. Ett kravdokument har utarbetats av certifieringskommittén från Svensk Certifiering Norden AB.

Svensk Certifiering Norden AB uppfyller kraven i ISO 17021 ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot kvalitet, miljö och arbetsmiljö av Swedac. Denna produkt är dock inte ackrediterad av Swedac.

En CSR 2000 certifiering baseras på ett ansvarsfullt företagande. Vårt kravdokument går att beställa i pdf format under fliken "utbildningar/ beställning" från vår hemsida genom att ange Kod: CSR 2000:2012. Kostnad i pdf format 995 SEK ex.moms.

En CSR 2000 Certifiering baseras på följande krav:

 • Organisationsstyrning
 • CSR Policy
 • Mål för socialt ansvarstagande
 • Redovisning av socialt ansvarstagande
 • Identifiering och uppföljning av lagar och förordningar
 • Hantering av synpunkter från Intressenter
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Etiska aspekter
 • Ansvarsfulla affärsmetoder
 • Lokal samhällsutveckling
 • Uppföljning och förbättring av CSR arbetet.
 • Information till ledning och dess ansvar

CSR kan kombineras med andra ledningssystem ex OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001.

Önskar ni ytterligare information om produkten?
Kontakta vår VD Michael Persaud på 0707- 77 20 02
eller michael.persaud@svenskcertifering.se