Kontakta Svensk Certifiering

Vi svarar gärna på era frågor!


Är ni intresserade av att certifiera er och har frågor kring

certifieringsprocessen samt offerter, kontakta:

Marknad / Sälj:
Tim Malmsten  0708-94 88 73 sälj certifieringar
Michael Persaud 070-777 2002  Key Account Manager/ vi hjälper er med bra lösningar!

Affärsområdesansvarig Brand & Säkerhet
Christian Plamboeck 0733-25 23 49

Är du redan kund hos oss och har frågor kring befintligt certifikat/certifieringsmärken
kontakta Teamassistenterna / Administration / Certifikatshantering:
Emma  0735-26 91 77        
Bonnie  0735-40 49 36   
   

Ekonomi- & fakturafrågor: 
Jessica 0707-16 88 02    
Karolina 0707-23 38 70 

Vid frågor om våra utbildningar kontakta:
Karolina 0707-23 38 70 

Besöksadress:
Kanalvägen 2A och 2B, Åkersberga (HK)
Postadress: Rödbosundsvägen 40, 184 60 ÅKERSBERGA


Vi finns med revisorer på flera platser i Sverige, se nedan för din regionansvarige:

Region Mitt - Stockholm, Mälardalen, Värmland, Örebro samt Västmanland
Region Väst - Västra Götaland och Halland
Region Öst - Jönköping, Kronoberg, Östergötland samt Kalmar
Region Syd - Skåne Blekinge
Region Norr - Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten samt Norrbotten

STOCKHOLM, Region Mitt

Sälj- och marknadsansvarig
Tim Malmsten
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.se

GÖTEBORG, Region Väst

Regionansvarig och säljare/ revisionsledare:
Therese Göthberg
Mobil: 0703-55 88 01     
E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.se
Postadress: Jägarvägen 10, 442 77 ROMELANDA

Utbildningsansvarig och säljare Region Väst:
Karsten Viden
Mobil: 0706-69 84 52
E-post: karsten.viden@svenskcertifiering.se
Postadress: Sjömilsgatan 23, 421 37 VÄSTRA FRÖLUNDA

MALMÖ / LUND, Region Syd

Regionansvarig, säljare /revisionsledare Region Syd:
Peter Hansson
Mobil: 0704-45 53 21
E-post: peter.hansson@svenskcertifiering.se
Postadress: Ladugårdsmarken 493, 225 91 LUND

JÖNKÖPING / LINKÖPING, Region Öst

Utbildningsansvarig och säljare:
Peter Josefsson
Mobil: 0730-45 87 35
E-post: peter.josefsson@svenskcertifiering.se
Postadress: Tingsvägen 1A , 573 35 TRANÅS

REGION NORR

Sälj- och marknadsansvarig
Tim Malmsten
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.se

Teamassistent:
Bonnie Hughes    
Mobil: 0735-40 49 36
E-post: bonnie.hughes@svenskcertifiering.se

Teamassistent:
Emma Hallbygård
   
Mobil: 0735-26 91 77
E-post: emma.hallbygard@svenskcertifiering.se

Kursadministration och teamassistent
Karolina Lindqvist    

Mobil: 0707-23 38 70
E-post: karolina.lindqvist@svenskcertifiering.se

Ekonomi och Administration:
Jessica Arnsbjer    
Mobil:
0707-16 88 02
E-post:
jessica.arnsbjer@svenskcertifiering.se eller ekonomi@svenskcertifiering.se

Certifieringschef / chefsrevisor
Elisabeth Leu
Mobil: 0763-14 23 09
E-post: elisabeth.leu@svenskcertifiering.se

Operativ chef:
Therese Göthberg     
Mobil: 0703-55 88 01
E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.se
Postadress: Jägarvägen 10, 442 77 ROMELANDA

VD 
Michael Persaud     
E-post: michael.persaud@svenskcertifiering.se
Postadress: Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40, 184 60 ÅKERSBERGA

Regulatory affairs
Lucas Jordan 
Mobil: 0708-68 89 24       
E-post: lucas.jordan@svenskcertifiering.se
Besöksaddress: Bondegatan 24, 4tr
Postadress: 116 33 STOCKHOLM

Klagomål / Överklagande
Om det av någon anledning finns önskan om att rikta klagomål/ överklagande mot Svensk Certifiering eller en certifierad kund till Svensk Certifiering, kan detta ske till info@svenskcertifiering.se. Efter att ni skickat in ert klagomål/ överklagande till oss registrerar vi ärendet i vår process för hantering av förbättringar. Efter vår analys och åtgärd av ert ärende blir ni kontaktade för återkoppling av vårt beslut. Alla typer av klagomål hanteras med konfidentialitet.


Våra revisorer och revisionsledare:

Adam Eriksson: adam.eriksson@svenskcertifiering.se
Andrea Dahlgren: andrea.dahlgren@svenskcertifiering.se
AnnHelen Kraft: annhelen.kraft@svenskcertifiering.se
Berit Johansson: berit.johansson@svenskcertifiering.se
Christer Andersson: christer.andersson@svenskcertifiering.se
Christer Eriksson: christer.eriksson@svenskcertifiering.se
Ellen Friberg: ellen.friberg@svenskcertifiering.se
Eva Jalakas: eva.jalakas@svenskcertifiering.se
Elisabeth Leu: elisabeth.leu@svenskcertifiering.se
Elizabeth Smolle
Eva Jonsson: eva.jonsson@svenskcertifiering.se
Eva Lindblad: eva.lindblad@svenskcertifiering.se
Hanna Gradin: hanna.gradin@svenskcertifiering.se
Helen Öström: helen.ostrom@svenskcertifiering.se
Jakob Källström: jakob.kallstrom@svenskcertifiering.se
Karin Huttánus: karin.huttanus@svenskcertifiering.se
Karolina Borssén (f.d. Öfverholm): karolina.borssen@svenskcertifiering.se
Lars-Erik Westergren: larserik.westergren@svenskcertifiering.se
Lars-Gösta Dahlström: larsgosta.dahlstrom@svenskcertifiering.se
Lars Petersson: lars.petersson@svenskcertifiering.se
Leif Hellgren: leif.hellgren@svenskcertifiering.se
Lena Bjuhr Erngren: lena.erngren@svenskcertifiering.se
Lena Q Olsson: lena.q.olsson@svenskcertifiering.se
Lennart Ljungh: lennart.ljungh@svenskcertifiering.se
Lennart Piper: lennart.piper@svenskcertifiering.se
Lucas Jordan: lucas.jordan@svenskcertifiering.se
Maria Johnson: maria.johnson@svenskcertifiering.se
Martin von Berens: martin.von.berens@svenskcertifiering.se
Mats Andersson: mats.andersson@svenskcertifiering.se
Matti Fuxborn: matti.fuxborn@svenskcertifiering.se
Michael Dow: michael.dow@svenskcertifiering.se
Michael Persaud: michael.persaud@svenskcertifiering.se
Per Elvin: per.elvin@svenskcertifiering.se
Peter Josefsson: peter.josefsson@svenskcertifiering.se
Peter Hansson: peter.hansson@svenskcertifiering.se
Robert Seyfert: robert.seyfert@svenskcertifiering.se
Stefan Enblom: stefan.enblom@svenskcertifiering.se
Therese Göthberg: therese.gothberg@svenskcertifiering.se
Ulrika Pühringer: ulrika.puhringer@svenskcertifiering.se


Kalibrering i Roslagen 2019


Fyll gärna i en offertförfrågan så kontaktar vi er!Som i en del i vårt sociala ansvar stödjer vi följande organisationer under år 2018 och 2019:

I Österåkerskommun där vi även har vårt säte stödjer vi även idrottsföreningarna Åkersberga FC, IFK Österåker samt Mats Dyrkes fotbollsfond som ser till att killar och tjejer som inte har ekonomiska möjligheter att utföra sin sport får hjälp med ett ekonomiskt bidrag.

VD Michael Persaud
Marknad- & Säljansvarig: Tim Malmsten

Christian Plamboeck Affärsområdes ansvarig Brand & Säkerhet

Certifieringschef / chefsrevisor Elisabeth Leu
Ekonomiansvarig: Jessica Arnsbjer
Teamassistent Bonnie Hughes

Teamassistent Emma Hallbygård

Teamassistent & kurskoordinator: Karolina Lindqvist

Revisionsledare Lucas Jordan
Regionansvarig Väst: Therese Göthberg
CIO / Revisionsledare Adam Eriksson
Säljansvarig Väst: Karsten Vidén
Regionansvarig Syd: Peter Hansson
Region och säljansvarig Öst: Peter Josefsson


Kontrakterade Revisionsledare för Svensk Certifiering

Andrea Dahlgren Revsionsledare
AnnHelen Kraft Revsionsledare
Berit Johansson Revisionsledare / revisor
Christer Andersson Revisionsledare / revisor
Eva Jonsson Revisionsedare / revisor
Mats Andersson, Revisionsledare

Eva Lindblad Revisionsledare

Kjell Andersson Revisor Brandlarm, talat utrymmningslarm, besiktningsfirmor och gassläck

Lena Bjuhr Erngren, Revisionsledare

Jakob Källström, Revisionsledare

Eva Jalakas Revisionsledare

Hanna Gradin Revisionsledare
Helen Öström Revisionsledare / revisor
Karin Huttánus Revisionsledare / revisor
Karolina Borrsén f.d. Öfverholm Revisionsledare / revisor
Lars-Gösta Dahlström Revisionsledare / revisor
Lennart Ljung Revisionsledare / revisor
Lennart Piper Revisionsledare / revisor
Maria Johnson Revisionsledare / revisor
Matti Fuxborn Revisionsledare / revisor
Michael Dow Revsionsledare / revisor
Per Elvin Revisionsledare / revisor
Robert Seyfert Revisionsledare/ revisor

Stefan Enblom Revisionsledare & kursledare för våra utbildningar

Revisionsledare Ulrika Püringer

Revisionsledare Lasse Petersson