Kontakta Svensk Certifiering

Vi svarar gärna på era frågor!


Är ni intresserade av att certifiera er och har frågor kring

certifieringsprocessen samt offerter, kontakta:

Marknad / Sälj:
Tim Malmsten 0708-94 88 73 sälj certifieringar, upphandlingar
Michael Persaud 070-777 2002

Operativ chef:
Therese Göthberg certifieringsfrågor, synpunkter
Mobil: 0703-55 88 01

Affärsområdesansvarig Brand & Säkerhet:
Christian Plamboeck 0733-25 23 49

Är du redan kund hos oss och har frågor kring befintligt certifikat/certifieringsmärken
kontakta Teamassistenterna / Administration / Certifikatshantering:
Anette Arnsbjer 0734-06 65 88
Alvin Persaud   070-277 56 47
Bonnie Hughes 0735-40 49 36   
   

Ekonomi- & fakturafrågor: 
Jessica Arnsbjer 0707-16 88 02    

Karolina Lindqvist 0707-23 38 70 

Vid frågor om våra utbildningar kontakta:
Karolina Lindqvist 0707-23 38 70 


Besöksadress:
Kanalvägen 2A och 2B, Åkersberga (HK)
Postadress: Rödbosundsvägen 40, 184 60 ÅKERSBERGA


Vi finns med revisorer på flera platser i Sverige, se nedan för din regionansvarige:

Region Mitt - Stockholm, Mälardalen, Värmland, Örebro samt Västmanland
Region Väst - Västra Götaland och Halland
Region Öst - Jönköping, Kronoberg, Östergötland samt Kalmar
Region Syd - Skåne Blekinge
Region Norr - Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten samt Norrbotten

STOCKHOLM, Region Mitt

Sälj- och marknadsansvarig
Tim Malmsten
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.se

GÖTEBORG, Region Väst

Regionansvarig och säljare/ revisionsledare:
Therese Göthberg
Mobil: 0703-55 88 01     
E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.com
Postadress: Krokens Väg 22, 442 75 LYCKE

Utbildningsansvarig och säljare Region Väst:
Karsten Viden
Mobil: 0706-69 84 52
E-post: karsten.viden@svenskcertifiering.se
Postadress: Trumpetgatan 16, 421 51 VÄSTRA FRÖLUNDA

MALMÖ / LUND, Region Syd

Regionansvarig, säljare /revisionsledare Region Syd:
Tim Malmsten 
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.com
Postadress: Rödbosundsvägen 40184 60 ÅKERSBERGA

JÖNKÖPING / LINKÖPING, Region Öst

Utbildningsansvarig och säljare:
Peter Josefsson
Mobil: 0730-45 87 35
E-post: peter.josefsson@svenskcertifiering.se
Postadress: Tingsvägen 1A , 573 35 TRANÅS

REGION NORR

Sälj- och marknadsansvarig
Tim Malmsten
Mobil: 0708-94 88 73
E-post: tim.malmsten@svenskcertifiering.com

Teamassistent:
Bonnie Hughes    
Mobil: 0735-40 49 36
E-post: bonnie.hughes@svenskcertifiering.com

Ekonomi assistent & Kurskoordinator
Karolina Lindqvist    

Mobil: 0707-23 38 70
E-post: karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com

Ekonomi och Administration:
Jessica Arnsbjer    
Mobil:
0707-16 88 02
E-post:
jessica.arnsbjer@svenskcertifiering.com eller ekonomi@svenskcertifiering.se

Certifieringschef / chefsrevisor
Elisabeth Leu
Mobil: 0763-14 23 09
E-post: elisabeth.leu@svenskcertifiering.com

Operativ chef:
Therese Göthberg     
Mobil: 0703-55 88 01
E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.com
Postadress: Jägarvägen 10, 442 77 ROMELANDA

VD 
Michael Persaud     
E-post: michael.persaud@svenskcertifiering.com
Postadress: Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40, 184 60 ÅKERSBERGA

Regulatory affairs
Lucas Jordan 
Mobil: 0708-68 89 24       
E-post: lucas.jordan@svenskcertifiering.com
Besöksaddress: Kanalvägen 2A och 2B, ÅKERSBERGA


Klagomål / Överklagande
Om det av någon anledning finns önskan om att rikta klagomål/ överklagande mot Svensk Certifiering eller en certifierad kund till Svensk Certifiering, kan detta ske till info@svenskcertifiering.se. Efter att ni skickat in ert klagomål/ överklagande till oss registrerar vi ärendet i vår process för hantering av förbättringar. Efter vår analys och åtgärd av ert ärende blir ni kontaktade för återkoppling av vårt beslut. Alla typer av klagomål hanteras med konfidentialitet.


Våra revisorer och revisionsledare:

Adam Eriksson: adam.eriksson@svenskcertifiering.com
Andrea Dahlgren: andrea.dahlgren@svenskcertifiering.se
AnnHelen Kraft: annhelen.kraft@svenskcertifiering.se
Berit Johansson: berit.johansson@svenskcertifiering.se
Bobby Grahn: bobby.grahn@svenskcertifiering.se
Christer Andersson: christer.andersson@svenskcertifiering.se
Christer Eriksson: christer.eriksson@svenskcertifiering.se
Ellen Friberg: ellen.friberg@svenskcertifiering.se
Elisabeth Leu: elisabeth.leu@svenskcertifiering.com
Elizabeth Smolle: elizabeth.smolle@svenskcertifiering.se
Eva Jonsson: eva.jonsson@svenskcertifiering.se
Eva Lindblad: eva.lindblad@svenskcertifiering.se
Helen Öström: helen.ostrom@svenskcertifiering.se
Irina Håkanssin: irina.hakansson@svenskcertifiering.se
Jakob Källström: jakob.kallstrom@svenskcertifiering.se
Karin Huttánus: karin.huttanus@svenskcertifiering.se
Karolina Borssén (f.d. Öfverholm): karolina.borssen@svenskcertifiering.se
Lars-Erik Westergren: larserik.westergren@svenskcertifiering.se
Lars-Gösta Dahlström: larsgosta.dahlstrom@svenskcertifiering.se
Lars Petersson: lars.petersson@svenskcertifiering.se
Leif Hellgren: leif.hellgren@svenskcertifiering.se
Lena Bjuhr Erngren: lena.erngren@svenskcertifiering.se
Lena Q Olsson: lena.q.olsson@svenskcertifiering.se
Lennart Ljungh: lennart.ljungh@svenskcertifiering.com
Lennart Piper: lennart.piper@svenskcertifiering.com
Linus Paulsson: linus.paulsson@svenskcertifiering.se
Lucas Jordan: lucas.jordan@svenskcertifiering.com
Maria Johnson: maria.johnson@svenskcertifiering.se
Martin Bargel: martin.bargel@svenskcertifiering.se
Martin von Berens: martin.von.berens@svenskcertifiering.se
Mats Andersson: mats.andersson@svenskcertifiering.se
Matti Fuxborn: matti.fuxborn@svenskcertifiering.se
Michael Dow: michael.dow@svenskcertifiering.se
Michael Persaud: michael.persaud@svenskcertifiering.com
Per Elvin: per.elvin@svenskcertifiering.se
Peter Josefsson: peter.josefsson@svenskcertifiering.se
Robert Seyfert: robert.seyfert@svenskcertifiering.se
Sandra Åstrand: sandra.astrand@svenskcertifiering.se
Siri Odelström Carlsson: siri.o.carlsson@svenskcertifiering.se
Stefan Enblom: stefan.enblom@svenskcertifiering.se
Therese Göthberg: therese.gothberg@svenskcertifiering.com
Ulrika Pühringer: ulrika.puhringer@svenskcertifiering.se


Kalibrering i Roslagen 2019


Fyll gärna i en offertförfrågan så kontaktar vi er!Som i en del i vårt sociala ansvar stödjer vi följande organisationer under år 2018 och 2019:

I Österåkerskommun där vi även har vårt säte stödjer vi även idrottsföreningarna Åkersberga FC, IFK Österåker samt Mats Dyrkes fotbollsfond som ser till att killar och tjejer som inte har ekonomiska möjligheter att utföra sin sport får hjälp med ett ekonomiskt bidrag.

VD Michael Persaud
Operativ chef, Regionansvarig Väst och Revisionsledare

Marknad- & Säljansvarig: Tim Malmsten

Christian Plamboeck Affärsområdes ansvarig Brand & Säkerhet

Certifieringschef / chefsrevisor: Elisabeth Leu
Ekonomiansvarig: Jessica Arnsbjer
Teamassistent: Bonnie Hughes

Marknad & sälj: Emma Hallbygård (tjänstledig)

Ekonomi & kurskoordinator: Karolina Lindqvist

Revisionsledare Lucas Jordan
CIO / Revisionsledare Adam Eriksson
Säljansvarig Väst: Karsten Vidén
Region och säljansvarig Öst: Peter Josefsson

Kontrakterade Revisionsledare för Svensk Certifiering

Andrea Dahlgren Revsionsledare
AnnHelen Kraft Revsionsledare
Berit Johansson Revisionsledare / revisor
Christer Andersson Revisionsledare / revisor
Eva Jonsson Revisionsedare / revisor
Mats Andersson, Revisionsledare

Eva Lindblad Revisionsledare

Kjell Andersson Revisor Brandlarm, talat utrymmningslarm, besiktningsfirmor och gassläck

Lena Bjuhr Erngren, Revisionsledare

Jakob Källström, Revisionsledare

Helen Öström Revisionsledare / revisor
Karin Huttánus Revisionsledare / revisor
Karolina Borrsén f.d. Öfverholm Revisionsledare / revisor
Lars-Gösta Dahlström Revisionsledare / revisor
Lennart Ljung Revisionsledare / revisor
Lennart Piper Revisionsledare / revisor
Maria Johnson Revisionsledare / revisor
Matti Fuxborn Revisionsledare / revisor
Michael Dow Revsionsledare / revisor
Per Elvin Revisionsledare / revisor
Robert Seyfert Revisionsledare/ revisor

Stefan Enblom Revisionsledare & kursledare för våra utbildningar

Revisionsledare Ulrika Püringer

Revisionsledare Lasse Petersson