Nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Förändringarna mot tidigare standarder, high level structure

Datum och ort där kursen går:

Datum Ort Anmälan

Mål

Vi vill med kursen ge dig konkret och praktiskt information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna? Detta är frågor som vi söker svar på under kursen.

Denna kurs riktar sig främst till er som redan har goda kunskaper i ISO 9001:2008 och/ eller ISO 14001:2004 och har en roll som kvalitets- och miljöchef, ISO-samordnare, ledningens representant eller till dig som hanterar ett ISO-ledningssystem.

Innehåll

  • genomgång av kraven i nya ISO 9001 och ISO 14001
  • hur hanterar man rent konkret förändringarna på bästa sätt
  • diskussion och exempel på tolkningar av kraven

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Kurslängd: 1 dag )
Pris: 6 750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

info@svenskcertifiering.se