Ackrediteringsrevision mot Informationssäkerhet ISO 27001

2017-04-14

Nu har Swedac genomfört kontorsgranskning för ISO 27001 på vårt företag. Vilket innebär att vi är ett steg närmare vår fjärde ackreditering.

Under Påskveckan hade vi besök av Swedac för konstorsgranskning mot ISO 27001 Informationssäkerhet. Vi förväntar att vår ackreditering går igenom under hösten 2017.

Idag förväntar vi oss att information hanteras säkert men tyvärr är så inte fallet. Nu när vi är mitt uppe i informations samhället era är det än viktigare att vi har kontroll och hanterar vår information säkert.

Att kunna hantera information på ett säkert sätt är en angelägenhet för alla. Därför är det viktigt att det finns en gemensam uppfattning och färdriktning för hur samhället ska arbeta med informationssäkerhet.

Ett steg i rätt riktning är att se över sin informationssäkerhet i sin organisation. Det görs lämpligen via en förrevision eller GAP-analys. Därefter är det organisationens beslut att ta steget vidare mot en certifiering mot ISO 27001. Vi erbjuder 30 % på förrevision eller GAP-analys genomförda av oss under 2017 och 2018.

Vi i Sverige har tappat mark avseende antalet företag certifierade mot ISO 27001. Jämför vi oss med länder som Storbritannien, Japan, Kina och Tyskland ligger vi nu långt efter. Bara i Storbritannien finns det över 1000 certifikat utställda mot ISO 27001.
Vi på Svensk Certifiering vill vara med och påverka vårt samhälle i rätt riktning. Alla beställningar mot ISO 27001 certifiering genom oss under 2017 och 2018 erhåller 10 % rabatt mot utställd offert.

Kontakta vår säljorganisation för en vidare diskussion.