Våra ackrediteringar och planerade nya ackrediteringar under 2018

Skarmklipp

2018-02-12

Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterade av Swedac mot ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö , OHSAS 18001 och AFS 2001:1 arbetsmiljö i enlighet med ISO 17021.

Vi har även genomfört en ackrediteringsrevision mot ISO 27001 Informationssäkerhet under Q2 2017 där vi förväntas vara ackrediterade under Q1/Q2 2018. Svensk Certifiering Norden AB kommer även inkomma med ansökan om ackreditering under 2018 för ISO 13485 till Swedac. Övriga tjänster som innefattar standarder ISO 50001 energiledningssystem, ISO 39001 trafiksäkerhet och SS-EN 15224 ämnar vi inte ackreditera under 2018 utan tjänsten erbjuds utan ackreditering, läs vidare under respektive tjänst under rubriken certifiering. Läs även vidare om ackreditering på Swedacs hemsida.