Integritetspolicy

2018-06-21

Svensk Certifiering Norden AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR)
Denna integritetspolicy beskriver hur Svensk Certifiering Norden AB behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig
Svensk Certifiering Norden AB, org.nr: 556791-4071, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter om dig och
varför behandlas dina personuppgifter?
Svensk Certifiering Norden AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.
Svensk Certifiering Norden AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:
? Ansökningar om certifieringsuppdrag
? Förfrågningar om våra tjänster
? Nyhetsbrev till kunder med avtalade certifieringstjänster
? Anmälningar till våra utbildningar
? Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

Vilka uppgifter behandlas?
Personuppgifter kan vara;
? namn
? telefonnummer
? e-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Svensk Certifiering Norden AB och ibland av Svensk Certifiering Norden ABs olika tjänsteleverantörer.
Exempel på tjänsteleverantör är;
-IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) samt
-revisorer som har tecknat underkonsultavtal med Svensk Certifiering Norden AB.
Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.
Överföring till tredje land
Svensk Certifiering Norden AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Svensk Certifiering Norden AB uppgifter om dig?
Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Begäran om registerutdrag skickas till
Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 ÅKERSBERGA
E-post: info@svenskcertifiering.se

Rätt till rättelse
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
Vid en sådan begäran gör Svensk Certifiering Norden AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:
Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 ÅKERSBERGA
E-post: info@svenskcertifiering.se