Ackreditering ISO 45001

2018-10-02

Vi är nu ackrediterade för ISO 45001:2018

Vi är nu klara med vår ackreditering för ISO 45001:2018 - Arbetsmiljö. SWEDAC genomförde för en tid sedan en kontorsbedömning och vi blev godkända. Våra revisorer har och kommer att gå en kompletterande utbildning i ISO 45001, för att bli formellt godkända för att genomföra revisioner. Vi har sedan drygt ett år haft löpande information och utbildningar. Våra kunder får information om övergången via separat utskick.