Gasellföretag 2018

images

2018-12-07

I år blev vi för första gången ett Gasellföretag.

Ett Gasellföretag har:
En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
Minst tio anställda.
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
Sunda finanser.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Men utöver dessa kriterier gör man en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.