Grattis SEKA Miljöteknik

2019-05-23 20_11_47

2019-06-04

Årets företagare i Vallentuna Kommun

Vi gratulerar SEKA MIljöteknik som blev utvalda till Årets företagare i Vallentuna Kommun 2019.
Seka Miljöteknik arbetar bland annat med farligt avfall, vattenrening och markundersökningar. De är certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001