Svensk Certifiering ackrediterade för certifiering av ISO/IEC 27001 - Ledningssystem för informationssäkerhet

2019-09-02

Vi utökar vår tjänsteportfölj och från och med 2019-08-30 är Svensk Certifiering ackrediterade av Swedac för att utföra certifiering enligt standarden ISO/IEC 27001 - Ledningssystem för informationssäkerhet.

Intresset för denna standard ökar i takt med en ökad medvetenhet bland myndigheter, företag, konsumenter och privatpersoner om vikten av hur skyddsvärd information hanteras. Lagar som EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018 ökar kraven på hantering av personuppgifter och nu börjar sanktionsbeslut drabba svenska företag som inte följer regelverket.
ISO 27001 ger certifierade företag och myndigheter verktyg för att identifiera krav, upptäcka sårbarheter innan de blir incidenter eller sanktioner.
Adam Eriksson på Svensk Certifiering säger: "Vi lever idag i ett digitalt samhälle och allt fler av våra samhällskritiska funktioner bygger på att IT-försörjningen fungerar. Redan från starten har Svensk Certifiering haft ett engagemang i samhällets utveckling och idag certifierar vi företag inom kvalitet, arbete och miljö. Att få lägga till informationssäkerhet känns extra roligt eftersom vi kan få vara med och säkerställa att vårt samhälle blir lite säkrare samtidigt som vi skapar affärsnytta för företagen".

Varför 27001
-Få ett beprövat systematiskt arbetssätt mot säkrare och hållbarare IT-processer i en bransch med många metoder
-Hållbara affärer (kontinuitetsplanering)
-Visa på pålitlig säkerhet inför nya och gamla kunder
-Vid incidenter ha färdiga och inövade rutiner för att hantera kunder, myndigheter, press mm
-Globalt accepterad standard
-Lagefterlevnad (NIS, GDPR)

Vid frågor kontakta oss gärna för mer information
Tim Malmsten, Sälj- och marknadsansvarig, Svensk Certifiering AB tel: 0708-94 88 73

Adam Eriksson, CIO / Sakkunnig ISO 27001, Svensk Certifiering AB tel: 0707-36 40 43