Nu startar vi certifiering för Brand och Säkerhet

2019-10-22

Genom upprättande av avtal med Säkerhetsbranschen, får du som medlem i branschorganisationen en möjlighet till certifiering via Svensk Certifiering Norden AB

Nu startar vi certifiering för brand och säkerhet
- mer konkurrens och fler valmöjligheter!

Vi kommer certifiera säkerhetsföretag, personer och produkter med ett unikt koncept. Vi kombinerar certifiering, revisioner, utbildning och information hos en enda aktör, vilket ger en effektiv kompetenshöjning, både tids- och kostnadsmässigt. Vårt syfte är att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och förmåga att vara eftertraktade arbetsgivare.
Läs mer här: