NKI nöjd kund index i topp! Bästa betyget sedan vi började mäta 2011.

2020-02-13

Ett redan toppbetyg på 4.75 i NKI nöjd kund index 2018 steg i slutet av 2019 till fantastiska 4.83 av 5 möjliga i betyg.

NKI steg kraftigt för Svensk Certifiering Norden AB under 2019. Här kan vi prata om ständig förbättring och leva som man lär. Vårt NKI index stannade på otroligt höga 4.83 av 5 möjliga. I fjol låg NKI redan på höga 4.75. Mätningen är gjord på ca 60 kundenkäter som kunden själv valt att skicka in till oss. Varje kundenkät består av 12 frågor, där man kan besvara dessa med betyg 1 till 5. Av våra ca 35 aktiva revisorer har 24 av dessa revisorer fått en eller fler kundenkäter av sina kunder efter utfört revisionsuppdrag. Vi på Svensk Certifiering är jätte stolta över att vi får så bra betyg för utförd tjänst. Vi får också väldigt fin respons från våra kunder som tycker att de får mycket ut av revisionen och är väldigt glada att det är just vi som är deras certifieringsorgan. Jag som VD vill tacka alla våra revisionsledare och revisorer för ett fantastiskt arbete ni gör ute hos kund och inte minst vår servicefunktion med teamassistenter, granskare, ekonomifunktionen, IT-ansvarig och utställare av certifikat som alla är med och bidrar till detta fantastiska betyg. Jag bockar och bugar och säger stort tack alla medarbetare för att ni gör ett så fantastiskt bra arbete.
Michael Persaud
VD
Svensk Certifiering Norden AB