Information med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

2020-03-12

Vi på Svensk Certifiering Norden AB följer noga utvecklingen avseende Corona-viruset, Covid-19.
Vi tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning och följer Folkhälsomyndigheten och UD:s rekommendationer.
Våra revisionsuppdrag kommer att utföras som planerat om inga nya rekommendationer ges.

Våra revisorer är informerade om att inte besöka kunder:

Om man under de senaste 14 dagarna har vistats i ett av de riskområden som Folkhälsomyndigheten har i sin lista, www.folkhalsomyndigheten.se

Om man har förkylningssymptom, feber, luftvägsymptom som hosta, andnöd eller halsont.

När det gäller resor till utlandet kommer inga revisioner att utföras på plats i de länder som Utrikesdepartementet avråder att resa till.

I händelse av att en revision inte kan genomföras vid planerad tidpunkt / plats kommer er revisor att kontakta er och boka en ny tid / diskutera om det finns alternativa lösningar, t ex Skype eller liknande.

Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!


Med vänliga hälsningar,
Svensk Certifiering Norden AB
Therese Göthberg
Operativ chef
Mobil: 070-355 88 01
E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.com


För mer information om status på utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 se:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/