Klimatsmart företag

6493

2011-03-25

Vi på Svensk Certifiering har stor erfarenhet av företag som har engagerat sig i ett aktivt miljöarbete, det slutliga resultatet för organisationen har inneburit stora kostnadsbesparingar.
Våra erfarenheter är att er organisation alltid är en vinnare när ni satsar på miljön.

Alla företag som har erhållit sin ISO 14001 certifiering från oss erbjuds nu också även vår logo " Certifierat Klimatsmart Företag" för att ytterligare profilera sitt miljöarbete . Vi ställer dock krav på organisationen arbetar aktivt med sitt miljöarbete samt att organisationen har tagit fram tydliga mätbara miljömål.
Mätbara miljömål kan vara:

-Minskad elförbrukning
-Minskad energiförbrukning vid uppvärmning av fastighet
-Minskade transporter
-Optimerade transporter
-Minskat årligt avfall "källsorterat avfall"
-Minskat CO2 utsläpp
-Minskad användning av fossilabränslen

För att mäta företagets besparingar kan det vara bra att relatera miljömålet till antalet anställda.

Övriga bra insatser för miljön är att ge sina medarbetare kontinuerlig miljöutbildning. Vi anser att utbildning sår frön som närhelst kan gro för en hållbar utveckling.