Nyheter

  • 2009-12-31
    Nyårslöften

    Nyårslöfte 1 från Svensk Certifierings är att satsa 1% av omsättningen för 2010 på att köpa förnyelsebar energi genom vindandelar i O2-energi AB. Nyårslöfte 2 från Svensk Certifiering, vi kommer a

  • 2009-12-20
    Ett certifieringsorgan som ligger rätt i tiden

    Svensk Certifiering är ett certifieringsorgan som ligger rätt i tiden, vi räknar med att expandera kraftigt inom samtliga branscher och vill komma i kontakt med konsulter inom certifieringsbranschen o