Nyheter

 • 2011-02-06
  Ackrediterat Certifieringsorgan

  Svensk Certifiering Norden AB erhöll 2011-02-01 beslut om ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem för kvalitet och miljö av SWEDAC och har tilldelats ackrediteringsnummer 2040. Ackredi

 • 2010-12-21
  SWEDAC revision mot 17021

  Under oktober och november hade Svensk Certifiering besök av Swedac för vår ackreditering mot ISO 9001: 2008 och ISO 14001:2004. Besöket inleddes med en revision på vårt kontor under två mandagar samt

 • 2010-10-30
  Nöjd kund undersökning genomförd

  Vi på Svensk Certifiering tackar våra kunder för mycket god svarsfrekvens på vår enkätundersökning 67%. Utvärderingen av oss visar att våra kunder är mycket nöjda med det resultat vi levererar. Skalan

 • 2010-10-14
  Gonis AB

  Vi välkomnar Gonis AB, som är ett städbolag som riktar sig främst mot företag inom stor Stockholmsområdet. Gonis AB är certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001. Enligt VD Dimitrios Pilpilidis är det en

 • 2010-10-12
  Stark tillväxt för SCAB

  Hösten 2010 har inneburit mycket arbete för oss på SCAB. Våra certifieringstjänster efterfrågas av allt fler branscher och det är välkommet säger SCABs VD Mchael Persaud.

 • 2010-08-24
  Policy för opartiskhet

  Policy för opartiskhet har förtydligats.

 • 2010-07-01
  Nya kunder

  Vi välkomnar EO-Grafiska, Botkyrka Offset, Kraftdragarna, Steelwrist och Lager Lars Lofstedt LTD som nya kunder till Svensk Certifiering

 • 2010-06-13
  SELGA och TD-Techdata

  Vi välkomnar SELGA och TD-Techdata som kunder till oss på Svensk Certifiering. Båda företagen har certifierat sig mot ISO 9001 och ISO 14001

 • 2010-05-24
  Certifiering av skolan

  En certifiering av skolan får många positiva effekter på verksamheten. Genom att upprätta en tydlig styrning av er skola kan det få gynnsamma effekter på hela verksamheten. Forskning visar att tydlig

 • 2010-04-22
  Certifiering av Skolan

  Svensk Certifiering har upprättat ett samarbete tillsammans med Svenska Institutet FMS för att utarbeta ett kravdokument som skall möjliggöra en certifiering av skolan. Kravdokumentet baseras på den i