Utbildning i Energiledningssystem- ISO 50001

-få kunskap om hur man arbetar med energieffektivisering

Datum och orter där kursen går:

Datum Ort Anmälan
2018-06-27 Stockholm

Mål

Med denna utbildning i Energiledningssystemet ISO 50001 får du kunskap i energiledning och effektivisering. Du får en genomgång av alla krav i ISO 50001 samt hur du tolkar dem i praktiken.
Kursen riktar sig till bland annat kvalitets- och miljöchefer, energisamordnare, interna revisorer och hållbarhetschefer.

Kursledare är Per Elvin som är en erfaren revisionsledare inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energiledning.

Innehåll

  •  Vinsterna med ISO 50001:2011
  • ISO 50001 genomgång av standarden
  • Skillnaden mellan ISO 50001:2011 och ISO 14001:2015.
  • PFE, krav utanför standarden
  • Hållbarhetsredovisning: Visa hur du arbetar med hållbarhet.
  • Så energieffektiviserar du din verksamhet.
  • Erfarenheter från att arbeta med standarden.
  • Energikartläggning Vi arbetar praktiskt med ett fall.

Kurslängd: 1 dag
Pris: 4.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm Karolina Lindqvist 0735-12 15 53 eller utbildning@svenskcertifiering.se