ISO 27001 certifiering - Ledningssystem för Informationssäkerhet

Certifiering av ert ledningssystem mot informationssäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Att ha full kontroll på företagets information blir allt viktigare. Att information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan få allvarliga konsekvenser för din verksamhet. Det är mycket viktigt att alla system som innehåller värdefull information skyddas med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). ISO 27001 standarden ger ett ramverk för hur man implementerar ett LIS som skyddar informationstillgångarna och ger en IT-process som är lättare att hantera, mäta och förbättra.

Standarden hjälper er att uppfylla de tre dimensionerna för informationssäkerhet:
♦ sekretess
♦ integritet
♦ tillgänglighet


Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 27001, OHSAS 18001 samt ISO 45001.
Vårt ackrediteringsnr är 2040.

Fördelarna med certifiering enligt ISO 27001

Ert företag får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet.
Ni skyddar verksamhetens information och informationstillgångar.
Ni undviker att fastna i inkörda spår med hjälp av våra erfarna revisorer.
Ert företag minimerar era säkerhetsrisker.
Ni får en metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.
ISO 27001 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
ISO 27001 är en internationell erkänd standard.
Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter.


För mer information kontakta Lennart Ljungh på:


Adam: lennart.ljungh@svenskcertifiering.com mobil: 0790-755558
.
Vill du veta mer?

Kontakta Lennart Ljungh via mail eller per telefon 0790-755558