Kurs ISO 27001 & GDPR

-ledningssystem för informationssäkerhet

Datum: Ort:
2017-11-30 Stockholm/Spånga
2018-04-04/05 2dagar Stockholm
2018-04-11/12 2 dagar Götebog
2018-06-03/04 2 dagar Jönköping

Under dagen kommer vi bl a behandla följande områden:

- Vad är informationssäkerhet, definitioner och teorier

- Organisering av säkerhetsarbete

- Processtyrning av informationssäkerhet enligt PDCA Plan Do Check Act.

- Riskbedömning och riskhantering

- Hantering av tillgångar, informationsklassning

- Informationssäkerhet och juridik

- GDPR - Dataskyddsförordningen vad innebär denna dataskyddslag i praktiken

- Ramverket – policy, riktlinjer och instruktioner

Har ert företag redan ett ledningssystem mot t ex. ISO 9001? Det finns då stora fördelar att integrera ledningssystemet för informationssäkerhet i befintligt ledningssystem.

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 11 700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information kontakta:

Karolina Lindqvist info@svenskcertifiering.se