Kurs ISO 27001 & GDPR

-ledningssystem för informationssäkerhet

Datum: Ort:
24 oktober 2018 Åkersberga

Under dagen kommer vi bl a behandla följande områden:

- Vad är informationssäkerhet, definitioner och teorier

- Organisering av säkerhetsarbete

- Processtyrning av informationssäkerhet enligt PDCA Plan Do Check Act.

- Riskbedömning och riskhantering

- Hantering av tillgångar, informationsklassning

- Informationssäkerhet och juridik

- GDPR - Dataskyddsförordningen vad innebär denna dataskyddslag i praktiken

- Ramverket – policy, riktlinjer och instruktioner

Har ert företag redan ett ledningssystem mot t ex. ISO 9001? Det finns då stora fördelar att integrera ledningssystemet för informationssäkerhet i befintligt ledningssystem.

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris: 6 700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information kontakta:

Michael Persaud michael.persaud@svenskcertifiering.se  eller telefon: 0707772002
Karolina Lindqvist info@svenskcertifiering.se