Datum för examination

Nedan hittar du datum över kommande examinationstillfällen.
Tillfällen finns normalt i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm
 • 2022-05-13
 • 2022-06-03
 • 2022-09-09
 • 2022-09-23
 • 2022-10-14
 • 2022-11-04
 • 2022-12-02
Göteborg
 • 2022-04-01
 • 2022-12-09
Malmö
 • 2022-11-11
 • 2022-11-25

Kontakta Carina Trygg för att boka in dig på ett passande datum eller om du har önskemål om examination på annan ort än de som finns angiva ovan.