Datum för examination

Nedan hittar du datum över kommande examinationstillfällen.
Tillfällen finns normalt i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm
  • 2022-09-09
  • 2022-09-23
  • 2022-10-14
  • 2022-11-04
  • 2022-12-02
Göteborg
  • 2022-12-09
Malmö
  • 2022-11-11
  • 2022-11-25

Kontakta Carina Trygg för att boka in dig på ett passande datum eller om du har önskemål om examination på annan ort än de som finns angiva ovan.