Energiledningssystem - ISO 50001

ISO 50001 passar alla företag och är bra både för lönsamheten och miljön.

Varför välja ISO 50001?
Ett energiledningssystem ger er struktur och metod för förbättringar och effektiviseringar, vilket ger en minskad energianvändning. Med ISO 50001 får ni en metod för att skapa, tillämpa och underhålla ett ledningssystem för bättre energiprestanda. Såväl stora som små företag kan relativt snabbt nå en betydande effektivisering av energianvändningen.
Energimyndigheten har skapat ett program för energieffektivisering (PFE). Målgruppen är energiintensiva industriföretag. Företag som följer programmet kan få en viss skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser. Villkoret är att företaget har ett strukturerat arbete med energifrågor och att man genomför effektiviserande åtgärder. En del av villkoret är att företaget ska certifiera sig enligt ett standardiserat energiledningssystem.

Svensk Certifiering Norden AB uppfyller kraven i ISO 17021 ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot kvalitet, miljö och arbetsmiljö av Swedac. Denna produkt är dock inte ackrediterad av Swedac.

Fördelar med certifiering enligt ISO 50001:

• Med en systematiserad arbetsmetod blir det enklare att få ett helhetsperspektiv på energianvändningen
• Skapar möjligheter till ständig förbättring
• Effektiviserar och minskar er energianvändning
• Ökar er lönsamhet via kostnadsbesparingar
• Stärker ert förtroende och varumärke inom energi

Då den europeiska standarden EN 16001 är på väg att upphöra i Sverige erbjuder Svensk Certifiering endast certifiering enligt den internationella ISO 50001.

Kontakta oss för mer information.

Energiledningssystem - ISO 50001
Kontaktpersoner:

Michael Persaud 0707-77 20 02
michael.persaud@svenskcertifiering.se


Se även Energimyndigheten