Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U

- Få kunskaper och färdigheter för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö

Datum och ort där kursen går:

Datum Ort Anmälan

Mål

Rollen som byggledare innebär att du måste vara helt säker på att ha rätta kunskaper för att kunna ansvara för en säker arbetsmiljö. Målet med BAS P/U utbildningen är att du ska känna dig trygg i rollen som BAS P/U när du arbetar i ett byggprojekt.

Efter kursen har du goda kunskaper i arbetsmiljöarbete och hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet också vilka risker som är vanliga och hur de kan åtgärdas, göra riskanalyser och har också kunskap inom områdena roller, AFSar och den mänskliga faktorn.

Kursen riktar sig till arbetsledare, BAS P och BAS U, Arbetsmiljöansvarig, Kvalitetsansvarig, Miljöansvarig, Beställare, Byggherrar, Entreprenörer, Projektörer m.fl.

Kursledare är Per Elvin som är en erfaren revisionsledare inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energiledning.

Innehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kännedom om lagar och väsentliga AFSar
  • Kunna upprätta arbetsmiljöplaner
  • Veta vad en BAS P/U roll innebär och ansvarar för
  • Grundläggande Arbetsmiljökunskap
  • Praktiskt arbete med en arbetsmiljöplan
  • Riskanalys
  • Kontroll av entreprenörer
  • Mänskliga faktorn i arbetslivet

Kurslängd: 1 dag
Pris: 4.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm Karolina Lindqvist 0735-12 15 53 eller utbildning@svenskcertifiering.se