Grundkurs i CSR

- Grundläggande principer och praktiska exempel av företagets samhällsansvar

Datum och orter när kursen går:

Mål

Målet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse kring hur företagets samhällsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) definieras, tolkas och tillämpas. Kursen kommer att ge en historisk förankring av CSR, behandlar CSRs huvudtema och diskuterar de viktigaste internationella ramverken som OECDs riktlinjer, FNs Global Compact, ILO kärnkonventioner, GRI,SA 8000 och ISO 26000. Kursen varvar resonemang kring vägledande principer med praktiska exempel på hur företag arbetar med CSR i praktiken.

Kursen riktar sig till dig som har en ledande roll i företaget och behöver en grundläggande introduktion till eller en uppfräschning av kunskap inom CSR. Du kan ha en roll som hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig eller CSR-ansvarig, eller är ledningsgruppsrepresentant.

Innehåll

  • CSR - ett historiskt perspektiv
  • Navigera i CSR begreppsdjungel
  • Drivkrafter bakom CSR
  • Huvudtema inom CSR - samhällsbidrag och ansvarstagande (filantrop, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, konsumentfrågor), simultant värdeskapande, verksamhetsstyrning och miljöhänsyn
  • Viktiga verktyg i CSR arbetet

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris: 5.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information om CSR och utbildningen kontakta:

Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.se eller på tel. 0707233870