Kurs internrevision - revisionsteknik för kvalitet och miljö

2 dagar

Revisionsteknik för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevision samt information om ledningens genomgång, baserad på ISO 19011:2018. Vägledning för revision av ledningssystem

Datum och orter där kursen går:

Datum Ort Anmälan
11-12 februari 2020 Stockholm
9-10 mars 2020 Jönköping
18-19 mars 2020 Göteborg
25-26 mars 2020 Lund
15-16 april 2020 Göteborg
22-23 april 2020 Stockholm
13-14 maj 2020 Göteborg
25-26 maj 2020 Jönköping
17-18 augusti 2020 Linköping
14-15 september 2020 Jönköping

Mål

Lär dig grunderna i revisionsteknik – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Använd interna revisioner som ett effektivt verktyg för att förbättra verksamheten.

Nyhet: Ledningens genomgång är också en viktig del av förbättringsarbetet och på kursen får du även nyttig kunskap om detta redskap.

Använd intern revision och ledningens genomgång som effektiva verktyg för att förbättra er verksamhet. Kursen riktar sig till personer som är eller planerar att bli internrevisorer.

Vår utbildning i internrevision är en av marknadens främsta utbildningar inom internrevision.

Innehåll

  • planering, förberedelse och genomförande av interna revisioner
  • intervjuteknik och revisionsteknik genom rollspel
  • grupparbeten på ett fiktivt företags ledningssystem för att öva på att skriva revisionsprogram, avvikelser med mera
  • kort genomgång av ISO 9001 och ISO 14001
  • hur formulerar man bra och värdeskapande avvikelser
  • korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar
  • att tänka på när man arbetar med ledningens genomgång

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper i revisionsteknik för att tillgodogöra sig denna kurs, dock är det en fördel om man har grundläggande kunskaper i någon av de tre standarderna ISO 9001, 14001 eller OHSAS 18001
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm kontakta Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.se eller på tel. 0707-23 38 70
Göteborg kontakta Karsten Vidén på tel. 0706-69 84 52
Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på tel 0730-45 87 35