Utbildning ISO 14001

1 dag

Välkomna till en av marknadens mest uppskattade utbildningar i ISO 14001:2015. Kursen ger dig en grundläggande information om standarden. Läs mer nedan:

- Få ut mer av ert miljöarbete

Datum och orter där kursen går:

Datum Ort
16 november & 17 november 2021 (2 halvdagar) Distans

Mål

Vi vill med kursen ge dig en grundläggande miljösyn, en bra grund till ett  hållbart miljöarbete.
Du får en genomgång av alla krav i ISO 14001: 2015 samt hur du tolkar dem i praktiken. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna i 2015 års utgåva.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt
hot och möjligheter (kapitel 4) har ni nytta av i kapitel 6 (Planering).

Vid kartläggningen kan t ex SWOT-analys användas. Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga miljömål.
Utbildningen är teoretisk med flera grupparbeten för att få en djupare förståelse för miljöarbetet.

Kursen riktar sig till miljöchef, miljösamordnare, ledningens representant samt till dig som skall införa ett miljöledningssystem och vill få ut mer av ert miljöarbete.

Svensk Certifierings Utbildning ISO 14001 är en av marknadens främsta utbildningar i hållbar utveckling och ISO 14001.

Innehåll

  • Genomgång av kraven i ISO 14001:2015, bredare strategiskt grepp
  • Vad menas med omvärldsanalys enligt kraven i ISO 14001:2015. Identifiering av intressenter och deras förväntningar och behov
  • Hur gör man i praktiken, omvärldsanalys, riskanalys, miljöutredning, miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner
  • Miljöstyrning, vilka rutiner krävs? inköp, avfallsplaner, kemikaliehantering, nödlägesberedskap mm
  • Vad avses med hot och möjligheter?
  • Riskhantering och ständig förbättring av miljöprestanda
  • praktiska tillämpningar på viktiga förordningar gällande bl.a. egenkontroll, avfall och producentansvar
  • Diskussion och exempel om tolkningar av kraven
  • Värdekedja och livscykelperspektiv

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris distans: 5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.
Pris: 6 700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm kontakta Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på tel. 0707-23 38 70
Göteborg
kontakta Karsten Vidén på tel. 0706-69 84 52
Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på tel 0730-45 87 35