Utbildning ISO 9001

- Skapa förståelse i hur ledningssystem baserade på ISO 9001:2015 kan göra företag framgångsrika.

ISO 9001 utkom under hösten 2015 med en ny utgåva. Våra utbildningar sker nu bara mot ISO 9001:2015

Förändringar i nya ISO 9001: 2015
- Ledningens representant tas bort – hela ledningen ansvarar
- Förstå organisationens sammanhang
- Policy och mål ska överensstämma med organisationens strategiska vägval
- Kvalitet/miljö ska integreras i organisationens verksamhetsprocesser
- Vikten av effektiv ledning ska kommuniceras
- Ledningssystemet ska ge avsett resultat och gynna förbättring
Hjälpa andra ledande befattningshavare att bidra till ett effektivt ledningssystem.

Datum och ort där kursen går:

Datum Ort Anmälan
22-23 februari 2018 Jönköping
7-8 mars 2018 Stockholm
2-3 maj 2018 Stockholm
23-24 maj 2018 Göteborg

Mål

Ni får direkta exempel på hur man arbetar med processer, ständiga förbättringar och nöjd kundmätningar NKI. Kunskap om förberedelser inför ledningens genomgång. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt hot och möjligheter.

Vid kartläggningen kan t ex SWOT-analys användas. Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga kvalitetsmål.

Kursen riktar sig till kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem.

Innehåll

 • bakgrund till ledningssystem
 • genomgång av kraven i ISO 9001:2015
 • de 7 ledningsprinciperna ( två principer har slagits ihop)
 • väsentliga avsnitt i standarden

  – omvärldsanalys, bredare strategiskt grepp (kap 4.1, 4.2)
  – ledningens ansvar, kollektivt ansvar ( kap 5)
  – mål och verksamhetsplaner (kap 6.2)
  – riskbedömning, -hantering (kap 6.1)
  – ändringshantering (kap 6.3)
  – styrning av externa produkter och tjänster (kap 8)

 • identifiering av kritiska framgångs faktorer
  – processer och rutiner
  – produktframtagning
  – mätning, analys och förbättring
 • processer
  – värdeskapande processer
  – processinriktat ledningssystem
  – mätning av processer
 • kundmätningar

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 10.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

För mer information i din region kontakta:

Stockholm kontakta info@svenskcertifiering.se 
Göteborg kontakta Karsten Vidén på tel. 0706-69 84 52
Linköping & Jönköping kontakta Peter Josefsson på tel 0730-45 87 35